en lv ru
Balso par ģimenes ārstu un sirsnīgāko ģimenes ārsta māsiņu
Jau sesto gadu izdevniecība ”Dienas žurnāli” un žurnāls ”Veselība” rīko akciju “Meklējam labu ģimenes ārstu!”. Par rīkoto akciju aktīvi iestājamies arī mēs – Meditec. Mērķis ir godināt ģimenes ārstus, kas profesionāli strādā un diendienā ir blakus saviem pacientiem ar padomu, palīdzību un pieredzi Akcijas laikā līdz 30. aprīlim Latvijas iedzīvotāji ir aicināti iesūtīt stāstus par ģimenes ārstiem, kuri savu darbu izpilda profesionāli un ar izcilu attieksmi, ir pašaizliedzīgi, iejūtīgi un atsaucīgi. Tāpat akcijā ir aicināts balsot un pastāstīt arī par sirsnīgajām ģimenes ārstu māsiņām. Balsot un sūtīt savus pieredzes stāstus var šeit: https://www.veseliba.lv/gimenesarsts2018
Ārsta Birojs-visu līmeņu slimnīcās
Uzlabojot medicīnas aprūpes pamatpakalpojumu pieejamību visā Latvijā, tiek veikts slimnīcu dalījums līmeņos. Sākotnēji izskatīta iespēja slimnīcas iedalīt 4 līmeņos, ko pēc veiktā pētījuma, rekomendēja Pasaules Bankas eksperti. Tomēr Veselības Ministrija (VM) lēmusi par 5 līmeņu sistēmas ieviešanu. Ar „Meditec” izstrādāto informācijas sistēmu “Ārsta Birojs” strādā gandrīz 80% slimnīcu no pirmajiem trīs līmeņiem. Kopumā ĀB izmanto visu 5 līmeņu slimnīcas, spilgti parādot šīs informācijas sistēmas funkcionalitāti un pielāgojamību ikvienam medicīnas aprūpes speciālistam sākot no 1. līmeņa slimnīcām, kuras nodrošina tikai terapiju un hronisko pacientu aprūpi, līdz 5.līmeņa – pilna profila universitāšu slimnīcām. Dalījums 5 līmeņos visvairāk skars pirmo trīs līmeņu slimnīcas. Piemēram, Siguldas, Tukuma, Alūksnes un Preiļu slimnīcās turpmāk būs jānodrošina arī ķirurģiskais profils, kā to paredz 2.līmenis. Slimnīcas profila attīstībai nepieciešamais finansējums atkarīgs no tās līmeņa un tiek sadalīts jau tagad, lai gan pārmaiņu ieviešana paredzēta tikai pēc pusotra gada. Finansējums paredzēts nepieciešamās aparatūras iegādei, remontdarbu veikšanai un infrastruktūras uzlabošanai. Papildus finansējumu iespējams iegūt slimnīcām, kuras, sadarbojoties ar citām sadarbības teritorijā esošajām slimnīcām, nodrošinās iespēju ārstēt pacientus dažādos profilos, veicinot slimnīcu savstarpējo sadarbību.

Partneri: