en lv ru
Dalība “EXPO Astana 2017” IKT nedēļā
Starptautiskās izstādes “EXPO Astana 2017” noslēdzošajā nedēļā, kas tika veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomai, “Meditec” Kazahstānā pārstāvēja valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Sils un vecākais sistēmu arhitekts Sergejs Skusovs. Savas vizītes laikā M.Sils un S. Skusovs tikās ar potenciālajiem sadarbības partneriem slimnīcās un divās poliklīnikās. Sarunu laikā pierādot savu kompetenci un zināšanas, mūsu pārstāvji atrada kopēju valodu ar Kazahstānas kolēģiem. Tika izteikta savstarpējas sadarbības veidošanas iespēja, kas nākotnē nodrošinātu “Meditec” radīto medicīnas nozares informācijas sistēmu eksportu uz Kazahstānu. Paralēli tika parakstīts sadarbības memorands starp Latviju, Kazahstānu un Zviedriju. Tas paredz IKT nozares attīstības veicināšanu starp šīm trim valstīm. Biznesa tikšanos un oficiālo pieņemšanu starplaikos, dalībniekiem bija iespēja apskatīt arī citu valstu paviljonus. Visiespaidīgākie paviljoni, kuri atbilda starptautiskās izstādes sauklim “Nākotnes enerģija”, “Meditec” pārstāvju prāt bija ASV un Vācijai, kuri bija izveidoti tehnoloģiski augstā līmenī, kā arī Japānai, kuras paviljonā valdīja virtuālās realitātes tēma. Brauciens tika finansēts pamatojoties uz 2016.gada 25.aprīlī noslēgto līgumu Nr. SKV-L-2016/123 starp “Meditec” un “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru” par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Piedalās pasaules izstādē „EXPO 2017” Astanā
No 10. jūnija līdz 10.septembrim Kazahstānas galvaspilsētā Astanā norisinās pasaules izstāde „EXPO 2017”. Tās vajadzībām izstrādāta interneta vietne www.expolatvia.lv, kurā papildus informācijai par izstādi un Latvijas uzņēmēju dalību tajā, publicētas uzņēmumu video vizītkartes. Katra izstādes nedēļa atvēlēta konkrētai tēmai, informāciju tehnoloģijām pievēršoties no 4. līdz 10.septembrim. Nodrošinot savu virtuālo klātbūtni visa „EXPO 2017” laikā, mājaslapā skatāma arī „Meditec” vizītkarte. Tajā mūs vecākais arhitekts Sergejs Skusovs sniedz pārskatu par visiem „Meditec” produktiem: „Ārsta Biroju”, „eVeselībasPunktu”, „Emy” un „Emy Tab”. Uz Latvijas paviljonu tiek aicināti dažādu nozaru pārstāvji, ar kuriem tiek veidoti jauni biznesa kontakti, stāstīts par Latvijas IT profesionāļu paveikto un piedāvātajām sadarbības iespējām. Papildus tam tiek izrādīta Latvijas „EXPO” paviljona interneta vietne un video vizītkartes. Astanā Latvijas paviljonu ar nepieciešamo IT atbalstu nodrošina Latvijas IT klasteris sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK) un „Squalio”.

Partneri: